EBM teaching

SK-kurs, Evidensbaserad medicin, maj 2010

Design av kohortstudier och RCT

Vad beror skillnaden på?

Lathund för granskning av RCT